0

Bảng giá

                                                                                             Bản giá sỉ bếp gas các mã hàng Rinnai chiết khấu khi có số lượng

Bảng báo giá Bếp Rinnai New ( 2016 )

MODEL

PVC

MODEL

PVC

MODEL

PVC

MODEL

PVC

Bếp bàn magineto VN

 

BẾP BÀN MẶT KIẾNG VN

 

BẾP ÂM JAPAN

 

RB-2CG(B)

10.450

RV-150G/L/AR

250

RV-960GL/GL-R

1.430

RB-11G-C

9.560

RB-2CGS(B)

12.930

RV-260G

480

RV-970GL

1.500

RB-115-C

8.660

RB-3CG(B)

12.450

RV-270G

510

RV-615SLIM (GL-Aut/B/F/Bub)

1.410

RB-11N-C

7.950

RB-20YHT

9.830

RV-360GM

500

RV-615SLIM-SCH (BN) (BK)

1.635

BẾP TỦ KOREA

 

RB-7902S-GBS

9.800

RV-370GM

520

RV-715SLIM GL-F/PE/C

1.500

RSF-BM23

21.665

RB-7902S-GBS(F)

9.620

RV-370SM

590

RV-715SLIM-SCH /BN BK

1.690

RFO-900

14.480

MÁY HÚT KHÓI VN

 

RV-267G (NEW)

545

RV-8611 (GL-B/GL-SP)

1.120

RSF-CA 23G

27.500

RVH-700P(G)

2.840

RV-277G (NEW)

545

RV-8711 (GL-B/GL-SP)

1.200

BẾP ÂM VN

 

RVH-700S

3.080

RV-286G (NEW)

550

RV-6DOUBLE-GLass A/B/L/SP

1.180

RVB-6Q G/B-6R B/G

1.910

RVH-7SLIM(Hd-DG/LG)

2.370

 

 

RV-7DOUBLE-Glass(A/B/L/SP)

1.320

RVB-6SDQ B NEW

2.080

RVH-900(S)

3.210

RV-287G (NEW)

570

RV-4600 (GL-T)

2.070

RVB-6SDR F-L NEW

2.100

MÁY HÚT KHÓI INDO

 

RV-287S (;NEW)

600

RV-4600 (GL)/(GL)-T N

2.020

RVB-2BG (Wv-M)

2.200

RH-H6(Rc-G)(Vt-G)

3.140

RV-297G

545

RV-5600-SCH (BK) New

2.620

RVB-2BG B/DN

2.380

RH-H9(RC-G)

 

 

 

RV-5700-SCH (BW) (New)

2.660

 

 

RH-H7(Rc-G)/(Vt-G)

3.250

RV-365G

615

RV-C Through (B-BFe)

2.120

RVB-2BGF/LN

2.380

MÁY HÚT KHÓI T.QUỐC

 

RV-365SW

625

RV-C Through (B-SKC)

2.120

RVB-2BGW

2.380

RH-C109-GC

5.370

RV-367G

615

RV-C Through (SL-BFe)

2.120

RVB-2WG

2.380

RH-C129-GC

4.670

 

 

RV-C Through (SL-SKC)

2.120

RVB-212BGCW/SL

2.160

RH-C139-GC

4.620

RV-367S

625

RV-C Through-SCH (BK)

2.670

RVB-2G-I (B)/(MC)

3.310

RH-S206-GC

2.670

RV-375G

625

RV-Mirror(SL-BX)-(B-BX)

2.880

RVB-2G-I(BW/XW)

3.310

RH-S207-GC

2.850

RV-375SW

655

BẾP DU LỊCH VN

 

RVB-2G-I(FG/FPE)FRAME

3.260

RH-S226-SSR

2.800

RV-377G

625

RVC-DS(BK)

360

RVB-2G-I(FC)Frame

3.260

RH-S227-SSR

2.900

RV-377S

655

 

 

RVB-2G-SCH(BK/BL)(NEW)

3830

RH-S227-SSV

2.700

RV-460S

690

BẾP BÀN JAPAN

 

RVB-2GSD(DC/RB)(NEW)

4.335

RH-T307-SSV

2.230

RV-460SB

720

 

 

RVB-2GSD(GX)(NEW)

4.490

MÁY HÚT KHÓI ITALY

 

RV-577BK

720

R-2KEN

2.330

RVB-312BG

2.950

FREE SPOT

19.795

RV-573 ( S)

860

RJ-9600E/S

3.165

MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN

 

PRETTY

28.005

RV-640A(GF)

660

RET-2KR

2.320

 

 

LÒ NƯỚNG TQ

 

RV-740A (GF)-GR

680

RJ-8600PE

3.320

REI-A 450DP-(WB/WW)

3.800

RBO-85ETIX

6.950

RV-6DARAGON (S)

700

RJ-8600(PI-GR-BZ-BK)

3.920

REI-A 450P-R-WS

4.950

RBO-55ETIX

5950

RV-660G

770

RTS-2KD

2.450

BẾP ÂM INDO

 

RC-GT22(S)

980

RV-660S

820

S630MGTS(SD)

12.880

RB-2EHB(S)-2EB(G)/(W)

2.550

RC-GT22(P)

895

RV-6SLIM (G)

860

S630VCTS(DB)

12.940

RB-2EH II(S)

3.100

RC-GT33(S)

995

RV-7SLIM (G)

880

S660MGTS(SL)-L(New)

13.500

RB-3EB(G/W)

4.110

NỒI CƠM GAS

 

RV-770G

810

BẾP BÀN INDO

 

MÁY HÚT KHÓI T.QUỐC

 

RR-55D

7.260

RV-770SI

850

RI-602DI

910

RH-C759-SG

6.100

RUỘT RR-55D

3175

RV-7DARAGON(S)

725

RI-712BGX

1.420

RH-C759-MG

6.420

RR-10L

3.780

RV-860GSB(M)

990

BẾP BÀN KOREA

 

RH-C769-SB

6.100

RUỘT RR-10L

1.790

RV-870GSB(M)

1.050

 

 

RH-C779-SB

6.000

RR-055GS-C

3.610

RV-870SSB(M)

1.100

RK-7600E

2.565

BẾP ÂM ĐÀI LOAN

 

RR-055GS-B

3.440

RV-960GT

1.100

RTS-A 200

2.715

RB-27GF(B)

6.845

 

 

RV-970GT

1.140

RTR-B300G

4.290

RB-37GF-L(B)

8.150

BẾP ÂM ĐIỆN TỪ TQ

 

RV-4700G(N)

1.690

RTR-E 321 WG

7.415

BẾP ÂM INOX KOREA

 

 

 

RV-4700GT

1.740

RT-521

3.970

SWR-301

3.035

RB-6004H-CB

15.700

RV-970ST

1.180

BẾP ÂM ĐIỆN KOREA

 

SWR-231

3.190

RB-7002H-CB

12.500

RV-4680G

1.550

 

 

SWR-302S

4.300

MÁY HÚT KHÓI ĐÀI LOAN

 

RV-4600GT

1.670

RB-E 31 HV

13.820

MÁY SẤY CHÉN TQ

 

RH-9020A

11.040

BẾP BÀN (NHẤN IC) VN

 

RB-E 41 HV

14.990

ZTD90F-F

5.990

RH-9022A

12.500

RV-5600G-I

1.900

MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN

 

ZTD90Q-Q

5.580

 

 

RV-5700G-I

2.04

REI-A 450NP(WB/WW/WS)

2.400

 

 

 

 

 

 

REI-A 450AP-(WB/WW/WS)

3.160

 

 

 

 

 

Bảng giá sỉ bếp ga Namilux chiết khấu khi có số lượng

 

Bếp dương Namilux VN

Giá tiền

Chiết khấu SL

Bếp du lịch Namilux VN

Giá tiền

Chiết khấu SL

Bếp NA-681D SM

410.000

5SP-10.000

DL NA-172PS

 

 

Bếp NA-682D FM 

390.000

5SP-10.000

DL NA-170AS

 

 

Bếp NA-603A FM

 

5SP-10.000

DL NA-171AS

 

 

Bếp NA-682D SM 

400.000 

5SP-10.000 

DL NA-173PF

 

 

Bếp NA-610A SM

 

5SP-10.000

DL NA-168PF

 

 

Bếp NA-711A FM

415.000 

5SP-10.000

DL NA-162PN

 

 

Bếp NA-711A FM

 

5SP-10.000

DL NA-161AS

 

 

Bếp NA-702A FM

420.000

5SP-10.000

DL NA-161PF

 

 

Bếp NA-703A SM 

448.000

5SP-10.000

DL NA-157PF

 

 

Bếp NA-711A XM

 

5SP-10.000

DL NA-158PS

 

 

BếP NA-704A SM 

448.000

5SP-10.000

DL NA-164SS

 

 

Bếp NA-20A

 

5SP-10.000

DL NA-153PF/SS

 

 

Bếp NA-660 A SM 

400.000

5SP-10.000 

DL NA-174PSS

 

 

Bếp NA-302SM

 

5SP-10.000

DL NA-169

 

 

 

 

 

Lò nướng NA-24N

 

 

Bếp NA-590FM

 

5SP-10.000

      ĐÈN KHÒ GAS

 

 

 

 

 

Lon Gas NAMILUX (1Thung28Lon)

 400.000

 5SP-10.000

Bếp NA-590SM

 

5SP-10.000

NA-175

 115.000

 Thùng 30 cái

 

 

 

NA-176

 

 

Bếp NA-650FM

 

5SP-10.000

NA-167

 115.000

 Thùng 30 cái

 

 

 

 

 

 

Bếp NA-650SM

 

5SP-10.000

         VAN GAS

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bếp đơn

 

 

NA-337S Răng ngoài   và NA-337S/1 Răng trong

65.000

50 cái 1 thùng x 2 thùng -ck1.000đ 1sp

 

 

 

NA-332BS

 

 

Bếp NA-300A SM

 230.000

 5SP-10.000

NA-333BS

 

 

Bếp NA-300A FM

 220.000

 5SP-10.000

Bộ van dây gas NA-337S

105.000

1Thùng 12 cái

 

 

 

 

 

 

 PHỤ KIỆN ZIN

 

 

   PHỤ KIỆN ZIN

 

 

Điếu đốt NA-711A

23.000

 

IC du lịch NA-161AS

 5.000

 

Mâm sen mon NA-711A

11.000

 

Mặt nạ nhựa NA-161AS

 6.000

 

Ổ cụm NA-711A

38.000

 10SP-

Nút bật lửa NA-161 AS

 

 

Kiềng bếp NA-711A

 

 

Ổ cụm NA-161AS

 36.000

 

Thanh đỡ điếu 7 tất

 

 

Điếu đốt NA-161AS

 17.000

 

 

 

 

Kiềng bếp dl NA-161AS

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục Sản phẩm

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Tín

Bảng đồ

Video clip

Facebook